วันรวมใจ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี

image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail1.jpeg
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
previous arrow
next arrow
ในนาม บ้านดอนปิยะกลการ และ พระแสง ปิยะ ร่วมกับ รถ จักรยานยนต์ ฮอนด้า (Honda Motorcycle Thailand) มอบรถจักร ยานยนต์ฮอนด้า 2 คัน มูลค่า 86,000 บาท ให้กับ เหล่ากาชาด จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ เพื่อจับรางวัลในวันกาชาด ปี 2566
⏰ เปิดวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์
สนใจสามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้
▪️Line official : @piya_group
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ทั้ง 22 สาขา
☎ สาขาสำงานใหญ่ โทร 081-8942233
☎ สาขากาญจนดิษฐ์ โทร 089-9733950
☎ สาขาวิภาวดี โทร 081-8942211
☎ สาขาเกาะสมุย โทร 081-8916205
☎ สาขาคีรีรัฐ โทร 081-8915870
☎ สาขาเคียนซา โทร 063-5256362
☎ สาขาไชยา โทร 081-8915873
☎ สาขาชัยบุรี โทร 089-9733948
☎ สาขาชุมพร โทร 077-576656
☎ สาขาดอนสัก โทร 089-9733951
☎ สาขาตาขุน โทร 089-9733945
☎ สาขาเทพมิตร โทร 088-7604743
☎ สาขาท่าชนะ โทร 081-8915875
☎ สาขาท่าฉาง โทร 089-9733953
☎ สาขาพุนพิน โทร 089-9733947
☎ สาขาบ้านนาเดิม โทร 089-9733949
☎ สาขาบ้านนาสาร โทร 089-9733954
☎ สาขาเวียงสระ โทร 081-8915884
☎ สาขาบางสวรรค์ โทร 077-270510
☎ สาขาพระแสง โทร 077-310235
☎ สาขาอิปัน โทร 077-369157
☎ สาขาหน้าควน โทร 077-439407
เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด