ตำแหน่งงาน ที่รับสมัคร

ตำแหน่งจำนวนที่รับสมัคร
ฝ่ายบุคคล ( HR THE NEXT GEN )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่จดทะเบียน BYD B INFINITE SURATTHANI2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการขาย NISSAN นครศรีธรรมราช2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Account Manager2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาการขาย NISSAN ( สาขา สุราษฎร์ธานี )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale Specialist BYD B INFINITE SURATTHANI 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างบริการรถจักรยานยนตร์2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างเทคนิค / ช่างเครื่องกล รถยนต์2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Customer Relation Specialist and Online marketing BYD B INFINITE SURATTHANI 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Warehouse Officer ( เจ้าหน้าที่คลังสินค้า )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Sale Manager BYD B INFINITE SURATTHANI 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาการขาย NISSAN ( สาขา เกาะสมุย )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Graphic Design2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ONLINE MARKETING SPECIALIST ( GOOGLE ) - BYD B INFINITE SURATTHANI 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการขายรถยนต์ ( สุราษฎร์ ) เกาะสมุย2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
IT SUPPORT2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Test Drive and Product Specialist ( BYD B INFINITE SURATTHANI )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Marketing Manager - BYD Surat2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Account Manager and Admin ( BYD Surat ) 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาด้านบริการ2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานอะไหล่ BYD B INFINITE SURATTHANI 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาด้านบริการ ( BYD Surat ) 2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างเทคนิค ( BYD B INFINITE SURATTHANI )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานอะไหล่ ( BYD B INFINITE SURATTHANI )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาการขายรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ( Bigwing Surat )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาด้านบริการ ( Bigwing Surat )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ช่างบริการรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ( Bigwing Surat )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( นครศรีฯ )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ธุรการขาย นครศรีฯ ( NISSAN PIYA )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Google Specialist ( SEO ) ( SEM )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ปรึกษาการขายรถจักรยานยนต์2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่การเงิน2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ศูนย์สีและตัวถัง )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการฝ่ายขาย2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
พนักงานขายรถบิ๊กไบค์2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้จัดการทั่วไป ( GM BYD )2 ตำแหน่งดูรายละเอียดเพิ่มเติม