รุ่นรถขุดทั้งหมด

VI017

ราคา 760,000 บาท

VI035

ราคา 1,350,000 บาท

VI055

ราคา 1,780,000 บาท

VI080

ราคา 2,450,000 บาท

รุ่นรถไถทั้งหมด

EF393T

ราคา 509,000 บาท

EF514T

ราคา 654,000 บาท

EF725T

ราคา 950,000 บาท

YM351

ราคา 654,000 บาท

YM357A

ราคา 740,000 บาท